U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Het-Kompjoetertje / PChulpSerooskerke.nl aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Disclaimer Verzonden E-Mailberichten

De informatie verzonden met e-mailberichten van Het-Kompjoetertje / PChulpSerooskerke.nl is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Het-Kompjoetertje / PChulpSerooskerke.nl en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.